PMI aşağıda belirtilen alanlarda edinmiş olduğu geniş teknik tecrübe ve bilgi birikimi ile yatırımcı ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yatırım Danışmanlığı

- Planlama ve Değerlendirme Çalışmaları.
- Zemin Etütleri.
- Fizibilite Çalışmaları.
- Kredi Yatırımlarının Denetimi.

Proje Geliştirme

- Proje Değerlendirme.
- Ön Etüt Projeleri.
- İş Akış Diyagramı Oluşturulması.
- Master İnşaat İş Programı (CPM ile) Hazırlanması.
- Detaylı Bütçe Hazırlanması.
- Stratejik Planlama.
- Yapım Yöntemi Belirlenmesi.

Durum Tespiti

- Kesin ve Geçici Kabuller Yapılması.
- Mevcut Yapıların Mühendislik Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması.

Referanslarımız

 PMI Project Management International

Mimari fizibilite çalışmalarından konsept tasarımına, projelendirmeden proje yönetimi ve inşaat yatırım danışmanlık hizmetlerine kadar; konunun karakteristiğine özgü komple hizmet üretmektedir.